Voorwaarden plaatsing openbare laadpaal

Iedereen kan een openbare laadpaal bij ons aan vragen. Voordat we deze gaan plaatsen, beoordelen we de aanvraag. Deze moet aan de voorwaarden voldoen. Deze staan hieronder.

Hoever moet u nu lopen? Moet u nu meer dan 250 meter lopen vanaf uw huis of werk tot aan de bestaande openbare laadpaal? Dan werken wij mee aan de plaatsing, in overleg met de gemeente en na geodkeuring van een verkeersbesluit.

Is er wél een bestaande openbare laadpaal binnen een straal van 250 meter maar wordt deze intensief gebruikt? Dan kunnen we een extra laadpaal plaatsen. Met intensief gebruik bedoelen we dat beide laadpunten door meer dan zes unieke gebruikers per maand in de afgelopen zes maanden wordent gebruikt, waarbij het laadpunt gemiddeld meer dan zes uur per dag bezet is.

De regels over het betaald parkeren, de blauwe zone of het parkeren voor vergunninghouders gelden net zo goed als je in een elektrisch voertuig rijdt. Wil je meer weten overparkeerzones in de gemeente Súdwest-Fryslân? Ga dan sudwestfryslan.nl/onderwerp/parkeerzones/