Kosten laden gemeente Súdwest-Fryslân

Wij gebruiken 100% groene stroom uit de regio. Hieronder ziet u onze tarieven:

Laadtarief per kWh

Prijs excl.btw €0,65

Prijs incl. btw €0,79

Starttarief excl.btw €0,50

Starttarief incl. btw €0,61

Kosten laden gemeente Midden-Groningen

Laadtarief per kWh

Prijs excl.btw €0,50

Prijs incl. btw €0,61

Starttarief excl.btw €0,50

Starttarief incl. btw €0,61

Starttarief

Het starttarief gaat in nadat de eerste Kwh wordt geladen.

De administratieve kosten worden hiermee verrekend. Denk hierbij aan de factuurkosten en handelingskosten.

Tariefopbouw van laadtarief

Het laadtarief bestaat uit:

  • Stroom
  • Wij leveren uitsluitend groene stroom van Energie Vanons.
  • De plaatsingskosten, de aanschaf van de laadpaal en het onderhoud zijn in ons laadtarief verwerkt; hierdoor kunt u uw auto zorgenloos bij onze laadpalen laden.
  • De aansluitkosten en vastrechtkosten van het netwerkbedrijf.

Laadpaalklevers

In de praktijk zien we regelmatig EV-laders na het einde van hun laadsessie (batterij vol) toch blijven staan aan de laadpaal zonder de laadkabel te verwijderen. Wanneer dit enkele uren duurt, noemen we dat laadpaalkleven. Hierdoor blijft de laadpaal bezet (ook online) voor andere gebruikers.

Een laadsessie begint bij het aanbieden van de laadpas of het activeren van het laadpunt met de app op basis van de streepjescode/ QR-code op de laadpaal. Bij aanvang van deze laadtransactie wordt er een aansluitvergoeding gerekend, dit is gebruikelijk in de sector. Op deze wijze wordt er geregistreerd wie er gaat laden en via welke (roaming) service aanbieder de laadtransactie verrekend gaat worden. Gedurende de laad transactie wordt er door ons geen aansluitvergoeding gerekend. Als de aangeboden laadpas is geaccepteerd en de stekker is aangesloten wordt de communicatie met de elektrische auto gevalideerd. Binnen enkele seconden wordt de laadkabel vergrendeld en start het opladen.

Gedurende de laadsessie wordt er door de communicatiepoorten continu met de EV gecommuniceerd over de staat van het opladen en het laadvermogen. Indien de EV-rijder de stekker uit de auto haalt wordt de transactie beëindigd en kan ook de steker uit de laadpaal worden verwijderd en zal de LED-ring van de laadpaal “vrij” tonen. Bij de meeste elektrische auto’s zal ook de led indicator van de auto doven.


Correctieve acties

Naast de eenmalige aansluitvergoeding (starttarief) gaan we een connectietarief tijdens piekuren inregelen om laadkleven tegen te gaan. Met name voor de locaties waar regelmatig last wordt ondervonden van paalklevers. Dit zijn naar verwachting de locaties in de binnenstad van Sneek en Bolsward. Het connectietarief kan per laadpaal worden ingeregeld. Het tarief start pas na afloop van de laadsessie.

Het connectietarief* is een kleine vergoeding voor de situatie dat een EV-rijder wel is aangesloten, niet meer laad en de laadpaal ten onrechte bezet houdt. Hiermee ontmoedigen wij laadpaalklevers door ze financieel te prikkelen. Het spreekt voor zich dat in de avonduren en nacht geen acties nodig zijn. Van EV-rijders kan niet worden verwacht dat ze de elektrische auto verplaatsen in de nacht.

Piek-uren:

Maandag tot en met zaterdag 08:00 tot en met 20:00 (en bij bepaalde steden ook op zondag, "koopzondag")


Daluren:

Alle uren buiten de piekuren.

*Voor DC snelladers wordt geen onderscheid gemaakt tussen dal- en piekuren.

Op basis van de Europese verplichtingen zullen wij altijd de actuele prijsinformatie voor EV-rijders toegankelijk hebben, middels een website en/of app.

Indien er sprake is van foutparkeren door niet aangesloten voertuigen ICE/(PH)EV en oneigenlijk gebruik van de parkeerplek doen wij een beroep formele handhavingstaken van gemeente Súdwest-Fryslân.


Overmacht situaties

Wanneer het correctietarief is berekend, maar de EV-rijder aannemelijk kan maken dat er sprake is van een storing of overmacht, dan zal sprake zijn van restitutie.


Communicatie EV-rijder

Op de bewuste locatie komt het connectietarief op de paal vermeld. Via de laadpaal app en Chargemaps kan de EV-rijder altijd de actuele tarieven inzien.

Met de app kan de gebruiker de streepjescode op de laadpaal scannen.

Via de E-MSP ontvangt de EV-rijder een extra notificatie (pushbericht) aankondiging start connectievergoeding 1/2 uur na einde laadtransactie. Deze half- uur- termijn is de coulance periode.


Connectietarieven

AC laden (regulier laadpaal ~ wisselstroom)


Voorbeeld:


De heer Jansen was om 15u klaar met laden. Hij ontkoppeld het laadsnoer pas om 18u30, waardoor de laadtransactie stopt. De EV van de heer Jansen laadde met gemiddeld 6KW over de gehele laadsessie. Het eerste half uur na het einde van de laadsessie telt niet mee. De heer Jansen heeft tijdens de piekuren 3 uren langer de paal bezet gehouden. De connectie vergoeding is dan:


Dit komt neer op een vergoeding van 50% van de gederfde inkomsten.  • DC (gelijkstroom) snelladers wordt berekend conform de formule:  


De heer Talsma startte het snelladen om 9u was om 10u al klaar met laden. Hij ontkoppelt het laadsnoer pas om 12u30, waardoor de laadtransactie stopt. De EV van de heer Talsma laadde met gemiddeld 40KW over de gehele laadsessie. Het eerste half uur na het einde van de laadsessie telt niet mee. De heer Talsma heeft de snellader 2 uren langer bezet gehouden dan de bedoeling is. De connectievergoeding is dan:


Dit komt neer op een vergoeding van 50% van de gederfde inkomsten. Er hadden immers twee andere klanten kunnen snelladen en een omzet van € 40,- kunnen opleveren.