Voorwaarden plaatsing openbare laadpaal

Iedereen kan een openbare laadpaal aanvragen via ons portaal. De beoordeling van de aanvraag om over te gaan op realisatie komt tot stand door middel van meerdere factoren.

Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de huidige loopafstand vanaf het woon- of werkadres van de aanvrager tot een bestaande openbare laadpaal. Is deze niet aanwezig binnen een straal van 250 meter, dan werken wij mee aan de plaatsing in overleg met de gemeente en na goedkeuring van een verkeersbesluit.

Mocht er wél een bestaande openbare laadpaal binnen een straal van 250 meter aanwezig zijn maar wordt deze intensief gebruikt, kunnen we alsnog overgaan op plaatsing van een extra laadpaal in dit gebied. Met intensief gebruik wordt bedoeld dat beide laadpunten door meer dan zes unieke gebruikers per maand in de afgelopen zes maanden wordt gebruikt, waarbij het laadpunt gemiddeld meer dan zes uur per dag bezet is.

Doorlooptijd plaatsing openbare laadpaal

Als een van de weinige partijen in Nederland regelen wij de handeling van de plaatsing van de laadpaal en het aansluiten op het energienet in één arbeidsgang, waardoor we de gemiddelde doorlooptijd sterk kunnen verlagen ten opzichte van andere partijen. Laadkracht streeft naar een doorlooptijd van 6-10 weken van aanvraag tot realisatie.

Regels betaald parkeren/blauwe zone of vergunninghouders

In gebieden waar betaald parkeren, blauwe zone of vergunninghoudersparkeren is ingevoerd of enige andere beperking geldt, geldt deze beperking onverminderd ook voor de bestuurders van elektrische voertuigen.

sudwestfryslan.nl/onderwerp/parkeerzones/Proces voor aanvraag zakelijke laadpaal of een laadpaal op eigen grond

Wenst u een eigen laadpaal bij uw zaak of op eigen grond? Ook hiervoor kunt u bij laadkracht terecht. In het aanvraag portaal voor openbare laadpalen kunt u namelijk ook aangeven dat u een laadpaal bij uw bedrijf of bij u thuis wenst.

Nadat u uw aanvraag heeft ingediend nemen wij altijd binnen 48 uur (tijdens werkdagen) telefonisch contact op om de technische en functionele wensen te bespreken. Indien nodig plannen we een schouwing in op uw locatie. Hierna ontvangt u van ons een offerte. De kosten van uw laadoplossing zijn afhankelijk van uw wensen. Na een akkoord op de offerte gaan wij direct over tot realisatie. De doorlooptijd is gemiddeld 3-5 weken.